HISTORIEK


In 1972 ontstond bij enkele bestuursleden van het Feestkomitee Wijk De Jager het idee om met een aantal liefhebbers van de wijk minivoetbal te spelen. Medebestuurslid Lieven Van Parijs had in zijn bedrijf een ploegske en de uitdaging werd snel gemaakt. Na de inloopperiode werd in 1973 reeds gestart met een eigenlijke en gestructureerde competitie.

De grote bezielers van deze begintijd waren Roland Van Herpe , momenteel ere-voorzitter, en Eddy Morelle. Waarschijnlijk is de minivoetbalcompetitie De Jager de langst lopende vrijetijds-kopetitie in Waregem en omstreken. Dat dit initiatief inspeelde op een behoefte aan sportieve vrijetijdsbesteding werd bewezen door het steeds stijgende aantal deelnemende ploegen. Zo speelden in 1977 reeds 16 ploegen mee en in 1981 werd de limiet van 24 ploegen bereikt. Eind 2000 werd een kleine terugval geconstateerd , waarvan de reden waarschijnlijk ligt doordat de ouderen noodgedwongen moeten afhaken en de jeugd de zondagvoormiddag een “slecht” tijdstip vindt.

Naast het aantal ploegen dat evolueerde, was er ook enige beweging in de bestuurskern. Vanaf 1979 kwam er verruiming in het bestuur en werden de taken verdeeld onder 6 bestuursleden. Desnoeck Robert, Van Assche Germain, Chanterie Ignace, Vaernewijck Hervé en Van Assche Marcel kwamen de rangen versterken en Morelle Eddy haakte af. Vaernewijck Hervé haakte later om beroepsreden af en Van Assche Marcel is spijtig genoeg op veel te vroege leeftijd overleden.

Eén van de sterke pijlers van de organisatie is de formule “sportiviteit” , “samenhorigheid” “eerlijkheid” en “vriendschap”. Alles wordt in goede banen geleid door een sterk scheidsrechterskorps. De accommodatie wordt ter beschikking gesteld door het stadsbestuur en bestaat uit 2 terreinen op de wijk De Jager en 4 terreinen op het sportstadion.